Szanowni Państwo
Zwracamy się z uprzejmą prośbę o poświęcenie kilku minut na ponowne wypełnienie ankiety na temat programu MultiSport. Dla Państwa wygody ankieta została przygotowana w wersji elektronicznej. Państwa opinia jest dla nas bardzo istotna i pomoże nam rozwijać program MultiSport.

Link do ankiety: http://multisportrodzice.ankietka.pl/

UWAGA: Ankieta skierowana jest do rodziców/opiekunów uczestników, którzy kontynuują zajęcia co oznacza, że rozpoczęli je w poprzednim roku kalendarzowym.