Komisja w sprawie Programu Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych odbyła się 19 marca lista Animatorów zakwalifikowanych do udziału w programie poniżej. Zostały jeszcze wolne miejsca w programie osoby spełniające kryteria zapraszamy do przesyłania wniosków do dnia 24 marca. Szczegółowe informacje dotyczące podpisywania umów zamieścimy na stronie 23 marca.

LISTA