Zapraszam do pobierania i podpisywania umów (wypełnij komputerowo- pola[IMIĘ I NAZWISKO]       [ADRES, KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ] [PESEL] są aktywne!) oraz oświadczeń w ramach projektu Animator Sportu Dzieci i Młodzieży. Podpisane dokumenty proszę wysyłać na adres SZS WIELKOPOLSKA, 60-626 Poznań, ul. Golęcińska 9 w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2015r.

Przypominam również o dołączeniu kserokopii umowy na I część wynagrodzenia gwarantowaną przez stronę wskazaną we wniosku o dofinansowanie w ramach projektu „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży.