KOMISJA PROGRAMU ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY ODBYŁA SIĘ W DNIU 19.03.2015 Złożonych wniosków było 216, decyzją komisji przyjęto do programu 198 osób (taki otrzymaliśmy z Zarządu Główngo SZS limit miejsc), 14 osób znalazło się na liście rezerwowej (niektóre z nich wymagają drobnych uzupełnień), odrzucono 4 wnioski (błędy formalno-merytoryczne)

LISTA 

Najpóźniej w poniedziałek otrzymają państwo drogą mailową dalsze informacje dotyczące realizacji tego zadania.