W związku ze zbliżającą się II edycją programu Animator Osób Niepełnosprawnych przypominamy, że osoby zakwalifikowane do I edycji będą kontynuowały prowadzenie zajęć od września 2016r. Wszyscy animatorzy pozostają bez zmian zgodnie z wnioskami jakie państwo złożyli na dwie edycje.

Animatorzy proszeni są o podpisanie umowy najpóźniej do dnia 7.09.2016 oraz dostarczenie pozostałych niezbędnych dokumentów do siedziby SZS „WIELKOPOLSKA”. Wzory dostępne w zakładce niezbędne dokumenty http://szswielkopolska.pl/ason/niezbedne-dokumenty/