Zarząd Szkolnego Związku Sportowego „WIELKOPOLSKA” 
informuję i zaprasza wszystkich członków zwyczajnych Naszego stowarzyszenia na coroczny Zjazd Sprawozdawczy. Zjazd odbędzie się 14 czerwca 2019r., w nowej siedzibie stowarzyszenia Poznań ul. Starołęcka 36 (CSOP), o godz. 10.00.