Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą dotyczącą
XXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delegatów

Uchwała nr 37/Z/2020