ZAPRASZAM  WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO „WIELKOPOLSKA” NA XVI WALNY ZJAZD DELEGATÓW. ZJAZD ODBĘDZIE SIĘ 20.06.2015r. w Poznaniu

Prezes SZS „WIELKOPOLSKA

Zdzisław Urbańczyk

w załączeniu Program