Przedstawiamy listę grup przyjętych do Programu
„Szkolny Klub Sportowy” 2021.
Ze względu na zmniejszenie środków przyznanych na realizację programu liczba przyjętych grup wynosi 1021, w porównaniu z rokiem ubiegłym jest to o ponad 600 grup mniej.
Przyznane środki pozwoliły na utworzenie min. 1 grupy w każdej ze zgłoszonych placówek. W dalszej kolejności grupy przyznane zostały według współczynnika związanego z ilością dzieci w szkole.
Jednostki współfinansujące oraz szkoły otrzymają mailowo informację dot. realizacji programu. Nauczyciele zgłoszeni do programu, po konsultacjach z Dyrektorami szkół, otrzymają mailowo informację dot. przyjęcia grup.