Informujemy, że zostały zaktualizowane środki 1% zebrane w 2015r. w ramach projektów

 Szkolenie Młodzieży Sportowo Uzdolnionej

Animator Szkolnej Kultury Fizycznej

Jednocześnie przypominamy, aby sięgnąć po zebrane środki należy postępować według instrukcji