Zgłoszenia szkół na zawody strefowe przesyłają
do dnia 6.11.2017 powiatowi organizatorzy sportu.
KOMUNIKAT