Zapraszamy wszystkie szkoły do logowania się na stronie www.malymistrz.pl wypełnienia zgłoszenia w formie elektronicznej, wydrukowania (do dnia 31.03.2015r.) i przekazania do organu prowadzącego szkołę. 

(Szkoły, które uczestniczą już w Programie na profilu szkoły wchodzą w zakładkę TWOJE KLASY – KLASY 2015/16; nowe szkoły, które chcą dopiero przystąpić do Programu klikają przycisk ZGŁOŚ SZKOŁĘ DO PROGRAMU). 

Jednostka Samorządu Terytorialnego lub Stowarzyszenie potwierdza możliwość udziału szkoły poprzez wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go pocztą razem ze zgłoszeniami dostarczonymi przez szkoły na adres Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań do dnia 15.04.2015r.

List do szkół

List do Jednostek Samorządu Terytorialnego

Zgłoszenie organu prowadzącego szkołę

Założenia Programu