Informujemy, że nie będzie nowego naboru
do Programu w 2017 roku.
W związku z decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki
o niekontynuowaniu Programu Mały Mistrz.
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie
i wspólną realizację Programu.