W związku z realizacją nowej edycji Programu Mały Mistrz zapraszamy na obowiązkowe szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy nie uczestniczyli we wcześniejszych szkoleniach.

Szkolenie odbędzie się w dniach 4-5 września 2015r. w Kleszczewie.

Prosimy o przesłanie wypełnionego druku zgłoszenia na adres szswielkopolska.aga@wp.pl. do dnia 2 września.

Równocześnie informujemy, że jest to ostatni termin szkolenia dla nauczycieli realizujących program w województwie wielkopolskim.

DRUK ZGŁOSZENIA

PROGRAM SZKOLENIA