W dniu 2.03.2015r. w siedzibie Szkolnego Związku Sportowego „WIELKOPOLSKA” w Poznaniu odbyło się posiedzenie komisji ds. programu MultiSport. W  wyniku prac komisji wybrano 49 grup, które będą kontynuowały zajęcia w ramach programu MultiSport. Protokół w załączeniu.