Prosimy wszystkich organizatorów zawodów powiatowych
w Gimnazjadzie w lekkiej atletyce o przesłanie
komunikatów końcowych z zawodów
na adres szswielkopolska.aga@wp.pl do dnia 8.05.2016