Rozpoczyna się kolejny, nowy rok szkolny. Przed nami nowe wyzwania i nadzieje. Wiemy, że będzie to rok szczególny, rok w którym realizacja zadań sportu szkolnego odbywać się będzie w nowych warunkach organizacyjnych i finansowych. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami.

Życzymy wszystkim, by rok szkolny 2016/2017 niósł wiele satysfakcji i sukcesów!