Zaproszenie

Zgodnie z decyzją podjętą na posiedzeniu w dniu 12-09-2014r. Zarząd SZS „WIELKOPOLSKA” zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Delegatów na dzień 07-02-2015r.

Przedmiotem obrad będzie przyjęcie zmian statutowych związanych z potrzebą aktualizacji i nowelizacji dla sprawnego działania Związku.

Miejsce: siedziba Związku, Poznań ul. Golęcińska 9.

Pierwszy termin godzina 10:45; drugi termin godzina 11:00

Serdecznie zapraszam wszystkich delegatów

Za Zarząd

Prezes SZS „WIELKOPOLSKA”

Zdzisław Urbańczyk