Zgodnie z regulaminem XVII Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, szkoły zobowiązane są zarejestrować się w systemie SRS. Zarząd SZS „WIELKOPOLSKA” przedłuża termin rejestracji wszystkich szkół uczestniczących we współzawodnictwie w roku szkolnym 2015/2016 do dnia 15.10.2015r. Z podkreśleniem, że szkoły, których rywalizacja rozpoczyna się przed tym terminem muszą się zarejestrować przed zawodami.

Obowiązuje druk zgłoszenia do igrzysk dostępny na stronie szs.wielkopolska.pl/WIMS/zgłoszenie do WIMS, na którym opiekun ma zaznaczyć fakt dokonania rejestracji w systemie SRS.

W załączeniu instrukcja.