W tym roku serdecznie zapraszamy do Konina
do Szkoły Podstawowej nr 4 (ul. Błaszaka 4),
15 września o godz. 10:00
zainaugurujemy nowy rok szkolny sportowymi zmaganiami
Małych Mistrzów.