Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprasza wszystkie kluby sportowe do składania wniosków do dnia 31 sierpnia 2016 r.

 

Ogólne warunki konkursu :

– w konkursie udział mogą brać kluby sportowe (działające w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych,

– środki do rozdysponowania 8 591 900 zł,

program może być realizowany wyłącznie w okresie od 1 lipca do 15 grudnia 2016 roku,

– wnioskodawcy, którym przyznano dotację na podstawie rozstrzygnięcia podstawowego naboru wniosków zgłoszonych w ramach Programu „Klub” z dnia 15 czerwca 2016 r.
(z późniejszymi zmianami) nie mogą ubiegać się o przyznanie dotacji w ramach II naboru wniosków,

 

Wnioski należy składać przez generator wniosków AMODIT

https://wnioski.msit.gov.pl/Login.aspx?ReturnUrl=%2f