Przypominamy, że zgłoszenia chodu TYLKO pocztą elektroniczną na adres walczak48@interia.pl. Zgłoszonych może zostać do 3 uczniów z jednej szkoły w kategorii. Nie będzie możliwości zgłoszenia w dniu zawodów.