W związku ze zmianami wprowadzonymi przez
Polski Związek Lekkiej Atletyki do Regulaminu
zostały wprowadzone następujące zmiany:
dziewczęta bieg ppł 80m, bieg ppł 200m,
chłopcy bieg ppł 200m.