Zapraszamy do zapoznania się z listą szkół uprawnionych
do startu w Finale Wojewódzkim 30 maja 2017 r. w Pile.
Przypominamy, że drużyny i zawodników indywidualnych
należy zgłosić mailowo na adres sp4pila@gmail.com,
zgodnie z komunikatem organizacyjnym zawodów.

LISTA