Informujemy, że rok 2017 był ostatnim rokiem realizacji
Programu Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych.
Zachęcamy do udziału w nowym projekcie
„Organizacja zajęć sekcji sportowych
dla osób niepełnosprawnych w 2018r.”
OGÓLNE ZAŁOŻENIA OZSSON
Szczegółowe informacje już wkrótce.