Podpisywanie umów od dnia 24 – 31 marca. Szczegółowe informacje w zakładce Projekty/ Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych/ Podpisywanie umów.

Prosimy o dostarczenie oświadczenia na nowym druku.