Zapraszamy do składania wniosków na projekt Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych na rok 2016.

Wnioski wraz z oświadczeniem należy złożyć do biura SZS „WIELKOPOLSKA” (Poznań, ul. Golęcińska 9) najpóźniej do dnia 29.02.2016 do godziny 12:00

Komisja programu odbędzie się 29.02.2016 o godzinie 14:00. Limit Animatorów w naszym województwie na I edycję wynosi 14 osób.

Prosimy o zapoznanie się z założeniami programu oraz ze wskazówkami dla Animatorów.