Mailing dot. Testów sprawności

Docierają do Państwa maile kierowane od Operatora Krajowego. Dotyczą wpisanych w 2022 wyników pomiarów somatycznych.

Mają na celu zwrócić uwagę aby:

Masę ciała zapisać z dokładnością do jednej dziesiątej kilograma ,

Wzrost z dokładnością do jednego mm.

(aktualność 26.05.2023)