Informacje dotyczące realizacji

1. Koszulki

30.09.2018 zakończyła się dystrybucja koszulek w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy 2018.

Trenerzy, którzy prowadzą grupy w wariancie I, III, IV otrzymują koszulki dla siebie i dzieci/młodzieży.

W wariancie II przewidziano koszulki tylko dla nauczycieli.

2.  Rozliczenia

Rozliczenie zajęć należy dostarczać co miesiąc do Biura do 10-go każdego miesiąca zgodnie z zapisami w umowie. Wyjątkiem jest grudzień gdzie wszystkie dokumenty bezwzględnie muszą wpłynąć do 21.12.2018. Po tym czasie dokumenty nie będą uwzględniane przy rozliczeniu -zgodnie z zapisem §7 umowy zlecenie.

 

3. Ilość dzieci w grupie

Grupa powinna mieć 15-20 dzieci. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej liczby dzieci w grupie wynagrodzenie za wrzesień nie zostanie wypłacone na podstawie niezgodności z §2 umowy zlecenie.

 

4. Testy sprawnościowe

Testy sprawności są OBOWIĄZKOWE do przeprowadzenia przez każdego nauczyciela.

W dzienniku elektronicznym została już uruchomiona możliwość wprowadzenia wyników jesiennej edycji. Ostateczny termin  wpisywania wyników to poniedziałek 12 listopad 2018r. Po rozpoczęciu testu w dzienniku na jego uzupełnienie w systemie jest 21 dni po tym czasie stanie się on przedawniony. Należy się upewnić czy ma on status „ZARCHIWIZOWANY”.