Zapisy na XI Wielkopolski Turniej Orlika trwają!

Bardzo zależy nam na tym, aby w tych wyjątkowych okolicznościach stworzyć dzieciom warunki do ruchu i bezpiecznej sportowej rywalizacji. Jesteśmy świadomi, że podejmowane działania będą musiały uwzględniać dynamikę zmian pandemii i idących za nią ograniczeń. Jednak nie możemy ze względu na strach i obawy pozostawić dzieci samych sobie.
Wielu z nich na udział w Turnieju czeka cały rok!

Pobudźmy najmłodszych do sportowej aktywności!