• zaproszenie do złożenia oferty
  • zaproszenie i formularz ofertowy
  • Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
  • wzór umowy
  • wzór nadruku
  • informacja z otwarcia ofert
  • zawiadomienie o wyborze oferty