Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka ogłosił na rok 2017 Program „Szkolny Klub Sportowy” .

Przygotowując się do złożenia wniosku Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”  pragnie przedstawić założenia i zaprosić do udziału w Programie wszystkie szkoły z terenu całej wielkopolski.

Program dotyczy organizacji w szkołach sportowych zajęć pozalekcyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją i założeniami projektu.

Formularz zgłoszeniowy dostępny po lewej stronie/Projekty/Szkolny Klub Sportowy lub tutaj.

Na bieżąco będą uzupełniane odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dostępne w aktualnościach.