W minioną sobotę w naszej siedzibie dla wszystkich zainteresowanych odbyło się szkolenie z Cheerledingu. Mamy nadzieję na rozwój tej nowej formy aktywności sportowej w naszym województwie.

Na początku czerwca we współpracy z Polskim Związkiem Cheerledingu przeprowadzimy otwarty turniej. Szczegóły podamy na Naszej stronie już niedługo.

Biuro SZS „WIELKOPOLSKA”