Instrukcja zgłaszania udziału

INSTRUKCJA ZGŁASZANIA UDZIAŁU
W PROGRAMIE SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2018

 

  1. Realizacja programu od 02.01.2018r do 15.12.2018r.
  2. Realizacja będzie możliwa dopiero po zaakceptowaniu zgłoszenia.
  3. Lista osób przyjętych do realizacji będzie publikowana codziennie na stronie internetowej (ścieżka: szswielkopolska.pl/sks –> nauczyciel → lista prowadzących), dopiero od momentu ukazania się nazwiska na liście będzie można rozpocząć realizację zajęć.
  4. W tym roku do programu przyjętych zostanie 1650 grup. Pierwsze 1500 grup w kolejności zgłaszania, kolejne wg gmin. Celem na nadchodzący rok jest realizacja programu w 100% gmin w Polsce.
  5. Formularze zgłoszeniowe ze szkół należy przekazać do odpowiedniej jednostki samorządu lokalnego, która zbiorcze zgłoszenie finansowania przesyła drogą pocztową na adres Szkolnego Związku Sportowego „WIELKOPOLSKA” ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań. Celem szybszego zarezerwowania miejsca proszę wysłać też skan na adres szswielkoplolska.sks@wp.pl
  6. Formularze zgłoszeniowe należy uzupełniać w sposób czytelny drukowanymi literami, bądź komputerowo. Zgłoszenia nieczytelne będą odrzucane.
  7. Umowy dotyczące realizacji oraz rozliczenia będą podpisywane dopiero po ogłoszeniu wyników konkursu przez MSiT.