Prosimy o zapoznanie się z listą zgłoszonych sztafet i listą startów indywidualnych, wszystkie uwagi do list można zgłaszać mailowo na adres szswielkopolska.aga@wp.pl do dnia 15 listopada 2019r. do godz. 9:00. Późniejsze uwagi nie zostaną uwzględnione

LISTA SZTAFET

LISTA STARTÓW INDYWIDUALNYCH