Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/users/szswielkopolska/public_html/orlik1/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
 

   

Regulamin

WIELKOPOLSKI TURNIEJ ORLIKA  2012
REGULAMIN

 § 1. CEL
Turniej ma na celu propagowanie i wyłonienie najzdolniejszych piłkarzy w roczniku 1999 i młodszych uczęszczających do szkół podstawowych oraz koszykarek w roczniku 1996 i młodszych uczących się w gimnazjach.
Promocja obiektów sportowych wybudowanych w ramach programu rządowo – samorządowego „Moje Boisko – Orlik 2012”. Zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży na tych obiektach, poprzez organizację sportowych zajęć pozalekcyjnych kształtujących pożądane  postawy życiowe, zgodne z ideą fair play.  Upowszechnienie sportu i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie patologiom społecznym, kreowanie właściwych postaw uczestnika imprez masowych. Promocja zdrowego stylu życia i odżywiania oraz zahamowania negatywnych tendencji w rozwoju biologicznym dzieci i młodzieży.

§ 2. ORGANIZATOR
Organizatorem na zlecenie Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego jest Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”. Patronat Honorowy nad Turniejem objął  Marszałek Województwa Wielkopolskiego. W rundzie eliminacyjnej organizatorami bezpośrednimi są gospodarze obiektów m.in. osoby pełniące funkcję Animatorów Orlik 2012, przy wsparciu samorządu terytorialnego.  Biuro Organizatora  wspiera, koordynuje i finansuje eliminacje. Patronat honorowy nad Finałami Powiatowymi będą mogli objąć Starostowie wraz z samorządem lokalnym. Przy eliminacjach powiatowych, z biurem współpracować będą animatorzy na boiskach oraz powiatowi organizatorzy sportu. Główna ścieżka koordynacyjna opiera się o stronę internetową www.szswielkopolska.pl – zakładka Wielkopolski Turniej Orlika 2012 oraz o stronę turnieju www.orlik-cup.pl. W finałach rejonowych oraz finale wojewódzkim rolę bezpośrednich organizatorów pełnią koordynatorzy wytypowani przez Biuro Organizatora.

§ 3. BIURO ORGANIZATORA  
SZKOLNY ZWIĄZEK  SPORTOWY „WIELKOPOLSKA
61-777 Poznań , ul. Woźna 12
tel.: 61 852-97-03, 61 852-41-12
e-mail: szs.wielkopolska@wp.pl

§ 4. UCZESTNICTWO, ZASADY WERYFIKACJI
Zaproszenia do udziału w rozgrywkach rozesłane zostaną do osób pełniących funkcję Animatora  ORLIK 2012,  powiatowych organizatorów sportu SZS „WIELKOPOLSKA” oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora. Drużyny będą mogły zgłaszać się na najbliższy ORLIK, ale tylko z pośród boisk wykazanych na stronie internetowej. Drużyna ma prawo udziału w jednym  mini turnieju w ramach  „Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2012”.

W ramach turnieju orlika rozgrywane będą turnieje piłkarskie oraz turnieje streetballu.

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKARSKIEGO
1.Turniej piłkarski przeznaczony jest dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych,  roczniki 1999 i młodsi.
2. W turnieju piłkarskim każdą szkołę mogą reprezentować nie więcej niż trzy drużyny, jednakże w przypadku awansu do etapu powiatowego drużyn z tej samej szkoły, dalej przechodzi tylko jedna reprezentacja szkolna, a drugim zespołem, który awansuje jest drużyna, która zajmie III miejsce.
3. Zespoły piłkarskie grają w składach sześcioosobowych: pięciu graczy w polu + bramkarz.  Reprezentacja  (drużyna) szkoły  na każdy mini turniej może być wybierana spośród wszystkich uczniów danej szkoły  i  może liczyć maksymalnie do 12 zawodników.
4. Drużyna musi mieć jednego Opiekuna, który odpowiada za zawodników podczas turnieju.
Opiekun na każdy miniturniej musi posiadać, wystawioną przez szkołę  Listę  Startową zawodników – reprezentantów szkoły według wzoru w załączniku.
Każdy biorący udział w turnieju zawodnik musi mieć przy sobie ważną legitymację szkolną.
Opiekun zobowiązany jest do zebrania legitymacji swoich zawodników i przedstawienia organizatorowi. W szczególnych przypadkach opiekun  na wniosek organizatora zobowiązany jest do dokonania weryfikacji bezpośredniej (legitymacja – zawodnik).
Zawodnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są do posiadania pisemnej zgody obojga  Rodziców/Opiekunów prawnych, uprawniającej do  uczestnictwa w zawodach  sportowych. Pełną odpowiedzialność za posiadanie powyższych dokumentów podczas turnieju ponosi Opiekun reprezentacji szkolnej.

Weryfikacja zawodników musi odbywać się przed meczem.

5. Podczas zawodów w stroje sportowe mogą być przebrani tylko i wyłącznie uczniowie, którzy znajdują się na Liście Startowej.  W przypadku stwierdzenia naruszenia tego punktu zespół może zostać natychmiast zdyskwalifikowany.

§ 5.  SYSTEM ROZGRYWEK TURNIEJU
I  runda eliminacyjna: od 16 kwietnia do 30 kwietnia 2012r.
Podczas eliminacji gminnych turnieju piłkarskiego odbędzie się 110 turniejów, na przynajmniej  100 różnych obiektach Orlik. Lista boisk będzie dostępna na stronie internetowej organizatora. Organizator przewiduje udział ok. 550 drużyn. Na danym Orliku mogą wystartować nie mniej niż 4 drużyny, ale nie więcej niż 8. W przypadku turniejów sześcio zespołowych i więcej, rozgrywki prowadzone będą systemem grupowo-pucharowym. W pozostałych przypadkach systemem każdy z każdym. Do następnej rundy rozgrywek (finału powiatowego) awans uzyska:
*   1 zespół z obiektów w powiatach:
*   gnieźnieńskim
*   konińskim ziemskim
*   ostrowskim
*   pilskim
*   poznańskim ziemskim
*   tureckim
*   złotowskim

*   2 zespoły z obiektów w powiatach:
*   chodzieskim
*   czarnkowsko – trzcianeckim
*   gostyńskim
*   grodziskim
*   jarocińskim
*   kaliskim grodzkim
*   kaliskim ziemskim
*   kępińskim
*   kolskim
*   konińskim grodzkim
*   kościańskim
*   krotoszyńskim
*   leszczyńskim grodzkim
*   leszczyńskim ziemskim
*   międzychodzkim
*   nowotomyskim
*   obornickim
*   ostrzeszowskim
*   pleszewskim
*   poznańskim grodzkim
*   rawickim
*   słupeckim
*   szamotulskim
*   średzkim
*   śremskim
*   wągrowieckim
*   wolsztyńskim
*   wrzesińskim

W mieście Poznań odbędzie się 6 turniejów eliminacyjnych. Z każdego turnieju awans uzyskają 2 drużyny. W powiecie poznańskim odbędzie się 8 turniejów, z każdego awans uzyska 1 drużyna. Dokładne informacje o rundzie eliminacyjnej dostępne będą u bezpośredniego organizatora (wykaz dostępny na stronach www.orlik-cup.pl). Organizator w przypadkach szczególnych dopuszcza możliwość rozgrywania zawodów   eliminacyjnych na obiektach wielofunkcyjnych o podobnych parametrach jak „ORLIK”.
II  runda – finał powiatowy od 14 maja do 22 maja 2012r.
Drużyny spotykać się będą na turniejach po 4 do 6 drużyn i rozgrywać mecze każdy z każdym lub systemem grupowo pucharowym. Do następnej rundy rozgrywek awans uzyska jeden najlepszy zespół z rundy powiatowej.
W mieście Poznań odbędą się 2 turnieje po 6 zespołów, awans do kolejnego etapu uzyskają po dwa zespoły. W powiecie poznańskim odbędzie się 1 finał powiatu ośmio zespołowy. Z finału powiatu poznańskiego awansują 2 zespoły, z czego jeden będzie brał udział w rozgrywkach Rejonu Poznań Teren Wschód, a drugi Rejonu Poznań Teren Zachód. Dokładne informacje o rundzie powiatowej dostępne będą u bezpośredniego organizatora oraz na stronach  internetowych.

III  runda – turniej  rejonowy od 1 czerwca do 6 czerwca 2012r.
Z turniejów powiatowych awansują 33 drużyny z powiatów „poza poznańskich”, 4 zespoły z Miasta Poznań oraz 2 drużyny z powiatu poznańskiego ziemskiego.  Miasto Poznań rozegra finał rejonu, z którego awansuje 1 zespół. W pozostałych przypadkach zostanie rozegranych 6 finałów rejonowych po 5 drużyn (rejon Konin i Piła), 6 drużyn (rejon Leszno, Zachód, Wschód) i 7 drużyn (rejon Kalisz). Drużyny spotykać się będą na turniejach po 5 drużyn i rozgrywać będą  mecze „każdy z każdym” – razem 10 meczy  lub  6 i 7  drużyn gdzie rozgrywać będą turniej systemem mieszanym 3+3 lub 3+4 + puchar o 1 i 2 miejsce.  Awans do finału wojewódzkiego zdobędzie najlepszy zespół z zawodów rejonowych. Z rejonu Poznań Teren Wschód awansują 2 zespoły (rejon mistrzowskiej szkoły z roku 2011).
IV  runda  – finał wojewódzki – dnia 15 lub 16 czerwca 2012r.
W finale wojewódzkim weźmie udział 8 drużyn. Finał wojewódzki odbędzie się na 2 obiektach. Losowanie do grup odbędzie się w dniu finału po weryfikacji drużyn podczas odprawy z opiekunami. Finał rozegrany zostanie  systemem mieszanym, grupowo-pucharowym. W grupach gra każdy z każdym, do półfinału awansują 2 pierwsze zespoły, kolejne dwa rozgrywają turniej o miejsca 5-8 (3 z 3, 4 z 4). Zespoły, które przegrają mecze półfinałowe rozegrają mecz o III miejsce, zwycięskie zespoły rozegrają mecz o miejsce I w finale turnieju: „Wielkopolski  Turniej Orlika 2012”.

§ 6.  PRZEPISY GRY
1. Wymiary boiska ORLIKA.
2. Bramka: wymiary 2 x 5 metra
3. Piłka nr 4
4. Czas gry: 2 x 10 minut + 5 minutowa przerwa
5. Zespół liczy max. 12 zawodników: na boisku znajduje się 5 zawodników w polu + bramkarz oraz do 6 zawodników rezerwowych.
6. Obuwie: korkotrampki (miękkie korki) – zgodnie z regulaminem obiektu.
7. Bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu bramkowym.
8. Rzut od bramki wykonywany jest nogą.
9. Rzut z autu wykonywany jest rękoma znad głowy.
10. Piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej.
11. Jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową, to drużyna, która nie popełniła przewinienia, wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska.
12. Gra bez „spalonego”.
13. Zmiany hokejowe. Podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko dopiero wtedy, kiedy jego partner z zespołu opuści plac gry. Zmiany muszą odbywać się przy linii środkowej boiska, nie dalej niż 3 metry od niej.
14. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 metrów od piłki.
15. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów od bramki.
16. Kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 lub 5 minut w zależności od stopnia przewinienia (żółta kartka), bądź wykluczenie z gry do końca zawodów (czerwona kartka).
17. W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek żółtej kartki, kara dyscyplinująca ulega anulowaniu (można wprowadzić do gry ukaranego zawodnika)
19. Decyzją sędziego  zawodów zawodnik, który używa w trakcie meczu słów wulgarnych może zostać ukarany karą 2 min. Drużyna gra w osłabieniu do końca czasu kary. Jeśli ten sam zawodnik użyje słowa wulgarnego po raz drugi w jednym meczu zostaje wykluczony z turnieju (czerwona kartka)
20. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN.

§ 7.   PUNKTACJA
Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, w przypadku porażki 0 punktów.
O kolejności miejsc w grupie decydują:
1. Większa liczba zdobytych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zespoły decydują:
A/ wynik bezpośredniego spotkania,
B/ lepsza różnica bramek w całym mini turnieju,
C/ większa liczba zdobytych bramek w całym mini turnieju.
3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi zespołami (tzw. „mała tabela”), kierując się kolejno zasadami podanymi w punkcie 2 w podpunktach A, B oraz C biorąc pod uwagę jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
4. Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić serię rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Rzuty karne wykonywane są najpierw po 3, potem po 1 razie do skutku. W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się dogrywkę trwającą 2 x 3 minut i gra się do „złotej bramki”. Następnie rzuty karne strzelane najpierw po 5, potem po 1 razie do skutku.

§ 8. NAGRODY
Główny Sponsor imprezy, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zapewnia uczestnikom następujące nagrody:
I Runda gminna (eliminacyjna) – każda szkoła, która przystąpi do turnieju otrzyma pamiątkowy dyplom za uczestnictwo w  rozgrywkach. Dyplomy będą do odebrania u Organizatora mini turnieju.
II Runda Powiatowa rozgrywana będzie o Puchar Samorządu (w zależności od aktywności organizatorów). Każda drużyna otrzyma okolicznościowy dyplom.  Każda drużyna otrzyma piłkę.
III Runda Finał  Rejonowy – każda drużyna uczestnicząca w Finale rejonu otrzyma dyplom uczestnictwa w finale rejonu. Zawodnicy i opiekun otrzymają  koszulki  T-shirt z logo turnieju.
Finał wojewódzki:
–    każda  drużyna otrzyma pamiątkowy dyplom za zajęte miejsce w finale wojewódzkim,
– najlepsza drużyna  w  województwie otrzyma Puchar Mistrza Wielkopolski Turnieju Orlika 2012. Kolejne  drużyny otrzymają puchary za miejsce od II do VIII.
–    pierwsze trzy drużyny otrzymają medale za I, II i III miejsce w województwie,
–    każda drużyna otrzyma komplet strojów.
–    Wszyscy opiekunowie otrzymają koszulkę polo z logo turnieju

Drużyny uczestniczące w finale rejonowym i wojewódzkim zapewnione mają dodatkowo poczęstunek + wodę.
REGULAMIN TURNIEJU STREETBALL

§ 9. UCZESTNICTWO
1. Turniej streetball przeznaczony jest dla uczennic uczęszczających do gimnazjów, roczniki 1996 i młodsze.
2. W turnieju streetballu każdą szkołę mogą reprezentować nie więcej niż trzy drużyny. Do kolejnego etapu mogą awansować drużyny z tej samej szkoły.
3. Drużyny streetballowe grają w składach trzyosobowych (3 dziewczyny). Dodatkowo drużyna może mieć 1 zawodniczkę rezerwową.
4. Drużyna musi mieć jednego Opiekuna, który odpowiada za zawodniczki podczas turnieju.
Opiekun na każdy miniturniej musi posiadać, wystawioną przez szkołę  Listę  Startową zawodników – reprezentantów szkoły według wzoru w załączniku.
Każda biorąca udział w turnieju zawodniczka musi mieć przy sobie ważną legitymację szkolną.

Opiekun zobowiązany jest do zebrania legitymacji swoich zawodniczek i przedstawienia organizatorowi. W szczególnych przypadkach opiekun  na wniosek organizatora zobowiązany jest do dokonania weryfikacji bezpośredniej (legitymacja – zawodniczka).

Zawodnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są do posiadania pisemnej zgody obojga  Rodziców/Opiekunów prawnych, uprawniającej do  uczestnictwa w zawodach  sportowych. Pełną odpowiedzialność za posiadanie powyższych dokumentów podczas turnieju ponosi Opiekun reprezentacji szkolnej.

Weryfikacja zawodniczek musi odbywać się przed meczem.
5. Podczas zawodów w stroje sportowe mogą być przebrane tylko i wyłącznie uczennice, które znajdują się na Liście Startowej.  W przypadku stwierdzenia naruszenia tego punktu zespół może zostać natychmiast zdyskwalifikowany.

§ 10.  SYSTEM ROZGRYWEK TURNIEJU
I  runda eliminacyjna: od 16 kwietnia do 30 kwietnia 2012r.
Eliminacje na orlikach (I runda) odbędą się na 32 obiektach Orlik. Minimalna liczba zespołów podczas turnieju to 4, maksymalna 8. Rywalizacja odbywa się systemem każdy z każdym lub grupowo pucharowym. Z każdego obiektu awans do kolejnego etapu uzyskują 2 zespoły.  Przewidujemy udział ok. 200 drużyn. Przydziału na obiekty dokona Biuro Organizatora po zamknięciu listy zgłoszeń.
II runda eliminacyjna: od 1 czerwca do 6 czerwca 2012r.
W II rundzie wezmą udział 64 zespoły, które będą rywalizować na 8 obiektach po 8 zespołów. Rywalizacja odbywać się będzie systemem grupowo-pucharowym. Do finału wojewódzkiego przejdą po 2 zespoły z turnieju, w sumie 16 zespołów.

III  runda  – finał wojewódzki – dnia 15 lub 16 czerwca 2012r.
W finale wojewódzkim weźmie udział 16 zespołów. Finał odbędzie się na 2 obiektach. Losowanie do grup odbędzie się w dniu finału po weryfikacji drużyn podczas odprawy z opiekunami. Finał rozegrany zostanie  systemem mieszanym,  grupowo-pucharowym. W grupach gra każdy z każdym, do półfinału awansują 2 pierwsze zespoły, kolejne dwa rozgrywają turniej o miejsca 5-8 (3 z 3, 4 z 4). Zespoły, które przegrają mecze półfinałowe rozegrają mecz o III miejsce, zwycięskie zespoły rozegrają mecz o miejsce i w finale turnieju: „Wielkopolski  Turniej Orlika 2012”.

§ 11.  PRZEPISY GRY
1. Za zdobyty kosz przyznawany jest 1 pkt oraz 2 pkt za rzut zza linii 6,25 m. (6,75m. w przypadku nowego boiska) od osi symetrii kosza.
2. Mecze trwają 8 minut.
3. Wygrywa drużyna, która pierwsza zdobędzie 16 pkt lub będzie posiadała o 1 pkt więcej niż przeciwnik w chwili upłynięcia regulaminowego czasu gry.
4. W przypadku remisu następuje 3 minutowa dogrywka.
5. W przypadku, gdy dogrywka nie zdecyduje o zwycięstwie następuje seria rzutów wolnych (rzucają na przemian różne pary zawodników z obu drużyn, do pierwszej przewagi w serii).
6. Każda drużyna musi zakończyć mecz posiadając w składzie co najmniej 2 zawodniczki.
7. O tym, która drużyna rozpoczyna mecz decyduje rzut monetą przez osobę prowadzącą spotkanie.
8. Walkower przyznawany jest w momencie nie pojawienia się w czasie 10 minut na wskazanym przez organizatora w terminarzu boisku, licząc od czasu rozpoczęcia spotkania podanego w terminarzu. Walkower to 11-0.
9. Po zdobyciu kosza piłka przechodzi w posiadanie drużyny tracącej kosz.
10. Na początku każdej akcji zawodniczka z piłką musi wyjść z nią poza linię rzutu za 2 pkt. Zasada ta obowiązuje przy rozpoczęciu gry, stracie piłki (przechwycie), zebraniu przez drużynę przeciwną, wznowieniu gry po zdobytym koszu.
11. Ilość zmian zawodniczek w drużynie jest nieograniczona. Zmiany można dokonać jedynie w czasie przerwy w grze lub po zdobyciu kosza. Na boisku może przebywać wyłącznie 3 zawodniczek jednej drużyny.
12. Każdej drużynie przysługują dwie 30-sekundowe przerwy na żądanie, czas ten jest wliczany w grę. Zegar zatrzymuje się jedynie, jeżeli drużyna bierze czas podczas ostatnich trzech minut gry.
13. Podczas gry liczone są przewinienia zespołu. Po przekroczeniu 11 przewinień przez jeden z zespołów, w przypadku faulu przy rzucie, przyznawany jest rzut osobisty dla zawodniczki faulowanej. Po rzucie gra powinna toczyć się bez przerwy, czyli zawodniczki obu drużyn stoją na odpowiednich miejscach przy ‘trumnie’ i w przypadku niecelnego rzutu, gra toczy się normalnym trybem. Za zawodniczki uprzywilejowane, pozycją bliżej kosza uważa się zawodniczki drużyny nie wykonującej rzutu osobistego.
14. Odpowiedzialność i  obowiązki sędziego  obejmują:
*   liczenie zdobytych punktów i wpisywanie ich do protokołu
*   notowanie wykorzystanych czasów przez poszczególne drużyny
*   ostateczne rozstrzyganie sporów
*   prawidłowe i zgodne z przepisami sędziowanie meczów
*   kontrolowanie prawidłowych zmian zawodniczek
15. Złośliwe faule, brutalne zagrania lub gra niezgodna z ogólnie przyjętymi zasadami gry w koszykówkę będą karane jednym rzutem z linii 4 m (osobisty) oraz przekazaniem piłki drużynie pokrzywdzonej.
16. Należy dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszystkich sporów, w imię przyjacielskiej i serdecznej atmosfery zawodów.
17. W momencie wznowienia gry spór, który ją przerwał uważa się za niebyły.
18. Brutalność w grze lub złe zachowanie całej drużyny podczas meczu może doprowadzić do wykluczenia jej z turnieju. Decyzję taką podejmuje sędzia w porozumieniu z organizatorem.
19. Złośliwy faul bądź „przepychanki” niezgodne z duchem sportowej rywalizacji, są karane natychmiastowym wykluczeniem zawodniczki z turnieju.
20. Wszystkie zasady gry nie ujęte regulaminem są zgodne z przepisami PZKosz.

§ 12.  NAGRODY
Główny Sponsor imprezy, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zapewnia uczestniczkom następujące nagrody:

I Runda eliminacyjna – każda szkoła, która przystąpi do turnieju otrzyma pamiątkowy dyplom za uczestnictwo w rozgrywkach. Dyplomy będą do odebrania u Organizatora mini turnieju.

II Runda Finał  Rejonowy – każda drużyna uczestnicząca w Finale rejonu otrzyma dyplom uczestnictwa w finale rejonu. Drużyny otrzymają piłki. Zawodniczki i opiekun otrzymają  koszulki  T-shirt z logo turnieju.

Finał wojewódzki:
–    każda  drużyna otrzyma pamiątkowy dyplom za zajęte miejsce w finale wojewódzkim,
– najlepsza drużyna  w  województwie otrzyma Puchar Mistrza Wielkopolski Turnieju Orlika 2012. Kolejne  drużyny otrzymają puchary za miejsce od II do VIII.
–    pierwsze trzy drużyny otrzymają medale za I, II i III miejsce w województwie,
–    pierwsze osiem drużyn otrzyma komplet strojów.
–    Wszyscy opiekunowie otrzymają koszulkę polo z logo turnieju

Drużyny uczestniczące w finale rejonowym i wojewódzkim zapewnione mają dodatkowo poczęstunek + wodę.

 § 13.   ZGŁOSZENIA
Drużynę zgłasza do turnieju tylko dyrektor szkoły, do 6 kwietnia 2012 roku. Zgłoszenia będzie można dokonać tylko drogą elektroniczną:
a) formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie www.orlik-cup.pl
b) o godzinie 24.00 dnia 6.04.2012r, formularz zgłoszeniowy zostanie zamknięty.
c) Dyrektor zgłaszając zespół akceptuje i przyjmuje do wiadomości postanowienia regulaminu Turnieju oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.
d) Zgłoszenie drużyny drogą elektroniczną musi zawierać:
– imię, nazwisko, telefon kontaktowy Dyrektora Szkoły,
– dokładny adres szkoły, telefon, fax oraz e-mail szkoły,
– imię, nazwisko, telefon kontaktowy Opiekuna Drużyny,
-określenie dyscypliny (będą dostępne 2 formularze dla poszczególnych dyscyplin)
-nazwa drużyny (jeśli szkoła w turnieju wystawi więcej niż 1 drużynę)

O przyjęciu do Wielkopolskiego Turnieju Orlika decyduje kolejność zgłoszeń
Wszystkie przyjęte i poprawnie zweryfikowane zgłoszenia będą na bieżąco umieszczane.
Turnieje streetball odbędą się na pierwszych 32 orlikach, na które najszybciej zgłoszą się przynajmniej 4 zespoły.

§ 14. TURNIEJ SIATKÓWKI
Na finale wojewódzkim zostanie również rozegrany pokazowy turniej piłki siatkowej dla 8 chętnych zespołów. W turnieju mogą wystartować zainteresowane drużyny dziewczęce, w wieku 1996 i młodsze, uczące się w gimnazjach. Drużyny będą grać systemem grupowo-pucharowym, 1 set. Pozostałe zasady zgodne z regulaminem PZS. O tym jakie drużyny wystartują zadecyduje biuro głównego organizatora, zasady wyboru zespołów będą zamieszczone w odrębnym komunikacie. Na uczestników turnieju czekają nagrody:
-zespoły I-III otrzymają medale
-zespoły I-IV otrzymają puchary
-zespoły I-VIII otrzymają dyplomy
-zawodniczki wszystkich zespołów otrzymają t-shirty
-opiekun drużyny otrzyma koszulkę polo

§ 15. FINANSOWANIE
Turniej Finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego
1. W rundzie eliminacyjnej koszty organizacyjne turnieju ponosi Główny Organizator. Organizator zapewnia dla gospodarza obiektu – organizatora  koszulkę polo z logo turnieju oraz środki finansowe na obsługę techniczną, sędziowską i medyczną.
2. W rundzie powiatowej koszty organizacyjne ponosi Główny Organizator oraz współorganizator –samorząd.
3. W finałach rejonowych i wojewódzkich koszty organizacyjne pokrywa Główny Organizator.

§ 16.  INFORMACJE DODATKOWE
Do obowiązków Organizatora mini turnieju należy:
– przeprowadzenie mini turnieju,
– wypełnienie sprawozdania końcowego z mini turnieju i przesłanie go tego samego lub następnego dnia  e-mailem do Biura Organizatora (SZS „WIELKOPOLSKA”),
– jeżeli Organizator mini turnieju nie ma możliwości przesłania protokołu e-mailem proszony jest o telefoniczne podanie wyników turnieju i niezwłoczne przesłanie protokołu pocztą do Biura Organizatora,
– przesłanie pocztą tradycyjną rozliczenia finansowego,
– zapewnienie podczas zawodów opieki medycznej i sędziowskiej,
– spotkania w mini turniejach piłkarskich i koszykarskich mogą sędziować gospodarz obiektu – animator,  opiekunowie zespołów, ale w taki sposób, aby nie prowadzić spotkań własnej drużynie, lub inna osoba do tego uprawniona.
Potwierdzenie przez animatora organizacji turnieju jest jednoznaczne z przyjęciem zasad regulaminu.
Uczestnicy rundy gminnej i powiatowej są ubezpieczeni na koszt własny.
Sposób interpretacji regulaminu oraz wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Biuro Organizatora.