Wielkopolski Turniej Orlika 2019 - Turniej Streetball


FORMULARZ ZGΜSZENIOWY

Dane Szko造:

Nazwa Szko造:

Dru篡na 1:   
Dru篡na 2:   
Dru篡na 3:   
Miasto:        
Powiat:         
Adres email:
Telefon:       

Dane Osoby Zg豉szaj鉍ej (Opiekuna grupy):

Imi i nazwisko:
Telefon:             

Dane ORLIKA:
(wybierz z listy)

WA烤E!
Akceptuj i przyjmuj do wiadomoci postanowienia regulaminu
     Turnieju. Jednoczenie zobowi頊uj si przestrzega jego zasad.