Wielkopolski Turniej Orlika 2019 - Turniej Piłkarski


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dane Szkoły:

Nazwa Szkoły:

Drużyna 1:   
Drużyna 2:   
Miasto:        
Powiat:         
Adres email:
Telefon:       
Dyrektor Szkoły:       
Telefon Dyrektora:       

Dane Osoby Zgłaszającej (Opiekuna grupy):

Imię i nazwisko:
Telefon:             

Dane ORLIKA:
(wybierz z listy)

WAŻNE!
Akceptuję i przyjmuję do wiadomości postanowienia regulaminu
     Turnieju. Jednocześnie zobowiązuję się przestrzegać jego zasad.