Szkoły zainteresowane organizacją Finałów wojewódzkich
w roku szkolnym 2019/2020 prosimy o przesłanie
wypełnionego druku oferty do dnia 17 października 2019r.
mailowo na adres szswielkopolska.aga@wp.pl

DRUK OFERTY