W związku z tworzeniem przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu
nowego Wykazu Zawodów Wiedzy, Artystycznych i Sportowych
na rok szkolny 2021/2022
informujemy, że Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”
zgłosił zawody rangi wojewódzkiej WIMS
oraz dodatkowo dokonaliśmy zgłoszenia zbiorowego
na zawody rangi powiatowej i finały ogólnopolskie

Wszystkich organizatorów zawodów,
w ramach których uczniowie
mogliby otrzymywać punkty rekrutacyjne
prosimy o zwrócenie uwagi na to czy ich zawody zostały
już zgłoszone do Kuratorium. Szczegóły