Do wysyłania zgłoszeń zapraszamy:
-Szkoły, które nie prowadzą grup SKS
-Szkoły, które prowadzą 1 grupę.
-Szkoły, które prowadzą 2 grupy i mają powyżej 300 uczniów.

Istotne założenia:
-termin realizacji: 1 września do 15 grudnia 2020 r.
-należy wykonać: 28 jednostek zajęć sportowych, 2 razy w tygodniu
-czas trwania zajęć: 60 min
-grupa 15-20 osób, tylko uczniowie danej szkoły
-zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego zatrudnionego w danej szkole i otrzymującego wynagrodzenie w wysokości minimalnej krajowej

Wypełnioną (zeskanowaną) deklarację należy wysyłać za pomocą e-mail na adres: szswielkopolska.sks@wp.pl

Informacje dodatkowe:

Joanna Drygała 518 724 728 szswielkopolska.joannad@wp.pl
Monika Szyińska 504 187 505 szswielkopolska.monika@wp.pl
Hanna Wilczek 660 429 009 szs.wielkopolska@wp.pl