Zapraszamy na KONFERENCJĘ – SPORT SZKOLNY
dla miejsko-gminnych, powiatowych
i rejonowych organizatorów sportu,
nauczycieli oraz osób zainteresowanych i zaangażowanych
w działania związane ze sportem szkolnym
(limit miejsc – 5 osób na powiat).

Konferencja odbywa się w ramach
Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
i jest finansowana ze środków
Samorządu Województwa Wielkopolskiego
.

Spotykamy się w dniach 11-12 września br. w Żerkowie.

Wypełniony scan ZGŁOSZENIA udziału prosimy przesłać
do dnia 3.09.2020,
mailowo na adres szswielkopolska.aga@wp.pl

W związku z koniecznością analizy i dostosowania możliwości realizacji WIMS do aktualnej sytuacji epidemicznej,
liczymy z Państwa strony na ciekawe propozycje
dotyczące realizacji zawodów szkolnych i aktywności fizycznej
w szkołach w obecnych warunkach.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konferencji
w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń oraz w związku z aktualną sytuacją związaną z epidemią COVID-19.