W dniu 22.06.2020r. o godz. 12:00
w Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych
w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 36
odbędzie się XXII Walny Sprawozdawczy Zjazd
SZS „WIELKOPOLSKA”.
Zapraszamy wszystkich delegatów członków zwyczajnych Związku.