Poniżej lista z zaznaczeniem szkół,
które zgodnie z komunikatem nr 2
dokonały imiennego zgłoszenia zawodników na zawody.
Tylko te szkoły mają prawo startu w zawodach strefowych
18 maja w Ostrowie lub 22 maja w Pile.

LISTA