Przypominamy, że termin przesyłania imiennych zgłoszeń
przez opiekunów mija 11 maja 2018.
Szkoły, które nie dokonają zgłoszenia zgodnie
z komunikatem organizacyjnym nr 2,
nie będą mogły wziąć udziału w zawodach.