Zawody strefowe odbędą się 18 maja w Ostrowie
oraz 22 maja w Pile.
Finał wojewódzki planowany jest na 4 czerwca w Poznaniu.
Zgłoszenia zgodnie z komunikatem dokonują powiatowi organizatorzy sportu do dnia 30 kwietnia 2018.
Po zamknięciu listy opiekunowie przesyłają imienne zgłoszenia
zgodnie z komunikatem nr 2

LISTA