DLA UCZESTNIKÓW GRAND PRIX WIELKOPOLSKI W PÓŁMARATONIE

(wyciąg z regulaminu ogólnego)

 1. Cel:

Organizacja Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie [dalej: GPW  w Półmaratonie, GPW] ma na celu „zdrowe” propagowanie biegów jako najprostszej formy ruchu dla osób w różnym wieku, mobilizującej  do systematycznej aktywności fizycznej. Poprzez ujęcie najważniejszych imprez biegowych regionu w jeden cykl zakłada się poprawę jakości, tworząc wielkopolską prestiżową markę, integrującą środowisko biegowe.

Celem nadrzędnym organizacji GPW nie jest współorganizacja poszczególnych biegów, a rozwój platformy uatrakcyjniającej podejmowaną aktywność fizyczną,  jak również podniesienie rangi imprez biegowych znajdujących się w cyklu GPW.

 • Finansowanie:

Zadanie publiczne jest realizowane ze środków finansowych pochodzących  z budżetu

Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy zawartej między Województwem

Wielkopolskim a podmiotem wybranym w trybie otwartego konkursu ofert.

 • Miejsca i terminy realizacji biegów:

Do Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie zostanie zaliczonych 14 biegów półmaratońskich*, posiadających jeden z atestów: AIMS, IAAF lub PZLAi odbywających się na terenie województwa wielkopolskiego, z których 7 będzie zaliczonych do klasyfikacji generalnej.

Wykaz biegów zaliczanych do cyklu GPW w Półmaratonie:

Lp. Nazwa biegu Miejscowość Termin realizacji
1. VI Ostrowski ICE MAT Półmaraton  Ostrów Wielkopolski   24.03.2019 r.
2. XXI  Półmaraton Ostrzeszowski    Ostrzeszów    7.04.2019 r.
3. 12. PKO Poznań Półmaraton    Poznań 14.04.2019 r.
4. XXVIII Bieg im. Jana Kilińskiego  Mogilno /Trzemeszno   3.05.2019 r.
5. VIII Bieg Lwa  Tarnowo Podgórne 18.05.2019 r.
6. XIII Hunters Grodziski Półmaraton „SŁOWAKA”  Grodzisk Wielkopolski 9.06.2019 r.
7. VIII Mróz Śrem Półmaraton    Śrem 16.06.2019 r.
8. XXX Bieg Jagiełły TIP TOPOL Półmaraton Pobiedziska  Pobiedziska 7.07.2019 r.
9. IV Półmaraton Szpot Swarzędz  Swarzędz        1.09.2019 r.
10. 29. Półmaraton   Philipsa   Piła 8.09.2019 r.
11. 42.  Bieg Lechitów  Dziekanowice /Gniezno 15.09.2019 r.
12. XXXII  BiegZbąskich   Zbąszyń 22.09.2019 r.
13. IX Samsung Półmaraton    Szamotuły  6.10.2019 r.
14. XV Międzynarodowy Kościański Półmaraton  Kościan 10.11.2019 r.

* Zastrzega się możliwość zmiany w kolejnych latach wykazu biegów poprzez stałą kontrolę stopnia realizacji warunków regulaminowych.

Organizator zobowiązany jest do przestrzegania powyższej listy wyznaczonych biegów.

 • Uczestnictwo:
  • Uczestnicy GPW muszą posiadać polskie obywatelstwo i ukończony 18 rok życia.
  • Osoby zdyskwalifikowane za doping będące w trakcie karencji nie będą klasyfikowane w GPW.
 • Zasady kwalifikacji biegów do cyklu Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie:
  • Lokalni organizatorzy będą prowadzić klasyfikacje OPEN: kobiet i mężczyzn oraz umożliwią przeprowadzenie klasyfikacji w poniższych kategoriach wiekowych:
   • kobiet:          K18, K30, K40, K50, K60, K70+,
   • mężczyzn:    M18, M30, M40, M50, M60, M70+.

Organizator na podstawie czasów uzyskanych przez zawodników  w poszczególnych biegach zaliczanych do cyklu GPW w Półmaratonie sporządza ww. klasyfikacje GPW, które zamieszcza na stronie internetowej cyklu GPW.

W przypadku uzyskania jednakowego czasu ogólnego przez zawodników  o kolejności w ww. klasyfikacji będzie decydował najlepszy czas uzyskany  we wszystkich biegach zaliczanych do cyklu GPW.

 • W zakresie związanym z realizacją GPW w Półmaratonie, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,  a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych lokalni organizatorzy odbierają stosowne oświadczenia o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, od osób, których dotyczą  te dane, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych [Dz. U. z 2018 r. poz.1000 z późn.zm.].
  • W ramach zadania prowadzona będzie ewidencja biegów Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie.

Warunkiem udziału w klasyfikacji generalnej GPW jest ukończenie co najmniej 7 półmaratonów.

 • Prowadzona będzie klasyfikacja Korony Biegów Grand Prix Wielkopolski  w Półmaratonie.

Warunki zdobycia poszczególnych Koron (medali):

– Korona Brązowa –            ukończenie 10 półmaratonów 

w jednym roku kalendarzowym,                                           

– Korona Srebrna     –          zdobycie 3 Koron Brązowych w ciągu 5 lat,

     – Korona Złota         –          zdobycie 3 Koron Srebrnych w ciągu 15 lat.

Zdobywcy Korony otrzymują okolicznościowy medal (Koronę).

Zdobywając kolejne Korony zawodnik otrzymuje tylko Koronę wyższej rangi. W całym cyklu (15 lat) można otrzymać tylko raz Koronę: Brązową, Srebrną  i Złotą.

W poszczególnych latach, wypełniając warunki do uzyskania kolejnej Korony, zawodnik otrzymuje potwierdzający certyfikat.

 • Nagrody:
  • Na zakończenie rywalizacji w danym roku kalendarzowym odbywać się będzie Uroczysta Gala Podsumowująca Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie, na której zostaną wręczone puchary, medale lub inne trofea sportowe, dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodniczek i zawodników.
  • Współorganizatorem ww. gali będzie Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
  • Dla najlepszych zawodniczek i zawodników cyklu GPW w Półmaratonie  w kategorii OPEN zostaną wręczone puchary, medale lub inne trofea sportowe, dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodniczek i zawodników: wydawnictwa o tematyce sportowej i turystycznej, drobny sprzęt sportowy, rekreacyjny i turystyczny   lub bony/karty podarunkowe wyasygnowane przez sklepy z branży sportowej i turystycznej o wartości brutto:
I miejsce – 700,00 zł
II miejsce – 600,00 zł
III miejsce – 500,00 zł
IV miejsce – 400,00 zł
V miejsce – 300,00 zł
VI miejsce – 200,00 zł
 • Dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników cyklu GPW w Półmaratonie  w poszczególnych kategoriach wiekowych (K/M18, K/M30, K/M40, K/M50, K/M60, K/M70+) zostaną wręczone puchary, medale lub inne trofea sportowe, dyplomy oraz nagrody rzeczowe: wydawnictwa o tematyce sportowej i turystycznej, drobny sprzęt sportowy, rekreacyjny i turystyczny   lub bony/karty podarunkowe wyasygnowane przez sklepy z branży sportowej i turystycznej o wartości brutto:

I miejsce            -200,00 zł

 II miejsce         – 150,00 zł

III miejsce         – 100,00 zł

** Zastrzega się, że zawodniczki i zawodnicy cyklu GPW w Półmaratonie nagrodzeni w kategorii OPEN nie otrzymają nagrody rzeczowej  w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 • Nagrody specjalne:

Nagrodę specjalną stanowi pakiet darmowego startu w kolejnej edycji Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie we wszystkich biegach zaliczanych do cyklu GPW.

Nagrodę     specjalną         otrzymają        3 osoby           wyłonione       w         specjalnym konkursie/losowaniu.

 1. Nagroda specjalna będzie przekazana podczas Uroczystej Gali Podsumowującej Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie.
  1. Nagrodę specjalną będą mogli otrzymać zwycięzcy wyłonieni w specjalnym konkursie/losowaniu w trakcie ww. gali.
  1. W ww. konkursie/losowaniu będą mogły uczestniczyć tylko osoby obecne  na ww. gali, które ukończyły cykl GPW (7 biegów). O wyborze uczestników decyduje organizator.
  1. Laureaci konkursu/losowania będą mogli zrealizować nagrodę specjalną  po wypełnieniu poniższych warunków:

       – dokonanie, wymaganego regulaminem biegu, zgłoszenia elektronicznego,

       – wysłanie lokalnemu organizatorowi w ciągu miesiąca od uruchomienia

zapisów do biegu stosownej informacji/potwierdzenia/deklaracji udziału 

wbiegu.

 • Informacja o laureatach konkursu/losowania będzie udostępniona lokalnym organizatorom.
  • Nagroda specjalna jest imienna i nie może być odstąpiona w całości lub  w części innym uczestnikom biegów.
 • Uwagi końcowe:
  • Zaproszenie na Uroczystą Galę Podsumowującą Grand Prix Wielkopolski  w Półmaratonie na dany rok kalendarzowy dotyczy osób, które ukończyły  cykl Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie w danym roku kalendarzowym  (co najmniej 7 biegów).

Zaproszenie będzie skierowane do ww. osób poprzez główną stronę internetową

cyklu GPW.

Przewidywany termin ww. gali: 23 listopada.

 • Nagrody zostaną wręczone podczas ww. gali.

W przypadku nieobecności osoby nagrodzonej podczas ww. gali wyróżnienie

może odebrać osoba przez nią upoważniona lub organizator przekaże wyróżnienie

osobie nagrodzonej w innym terminie do 15 grudnia danego roku.

 • Lista osób nagrodzonych zostanie zaprezentowana na stronie internetowej cyklu GPW przed ww. galą.

Dodatkowe informacje:

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Departamentu Sportu i  Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Projekt finansowany przez