Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie

PATRONAT:

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Regulamin

DLA UCZESTNIKÓW  GRAND PRIX WIELKOPOLSKI W PÓŁMARATONIE

(wyciąg z regulaminu ogólnego)

 

 1. Cel:

Organizacja Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie [dalej: GPW  w Półmaratonie, GPW] ma na celu „zdrowe” propagowanie biegów jako najprostszej formy ruchu dla osób w różnym wieku, mobilizującej  do systematycznej aktywności fizycznej. Poprzez ujęcie najważniejszych imprez biegowych regionu w jeden cykl zakłada się poprawę jakości, tworząc wielkopolską prestiżową markę, integrującą środowisko biegowe.

Celem nadrzędnym organizacji GPW nie jest współorganizacja poszczególnych biegów, a rozwój platformy uatrakcyjniającej podejmowaną aktywność fizyczną,  jak również podniesienie rangi imprez biegowych znajdujących się w cyklu GPW.

 1. Finansowanie:

Zadanie publiczne jest realizowane ze środków finansowych pochodzących  z budżetu Województwa Wielkopolskiego w tym Uroczystą Galę, medale oraz nagrody rzeczowe.

 1. Miejsca i terminy realizacji biegów:

Do Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie zostanie zaliczonych 14 biegów półmaratońskich*, posiadających jeden z atestów: AIMS, IAAF lub PZLAi odbywających się na terenie województwa wielkopolskiego, z których 7 będzie zaliczonych do klasyfikacji generalnej.

Wykaz biegów zaliczanych do cyklu GPW w Półmaratonie:

Lp. Nazwa biegu Miejscowość Propozycja daty
V Ostrowski ICE MAT Półmaraton  Ostrów Wielkopolski 18.03.2018
XX Półmaraton Ostrzeszowski  Ostrzeszów 08.04.2018
11. PKO Poznań Półmaraton  Poznań 15.04.2018
XXVII Bieg im. Jana Kilińskiego Mogilno /Trzemeszno 03.05.2018
VII Bieg Lwa Tarnowo Podgórne 03.06.2018
6 XII Hunters Grodziski Półmaraton „SŁOWAKA”  Grodzisk Wielkopolski 10.06.2018
VII Mróz Śrem Półmaraton  Śrem 17.06.2018
8 XXIX Bieg Jagiełły TIP TOPOL Półmaraton Pobiedziska  Pobiedziska 08.07.2018
XXVIII Półmaraton Philipsa  Piła 02.09.2018
10  III Półmaraton Szpot Swarzędz  Swarzędz 09.09.2018
11  41 Bieg Lechitów  Dziekanowice /Gniezno 16.09.2018
12  XXXI Ogólnopolski Bieg Zbąskich Zbąszyń 23.09.2018
13  VIII Samsung Półmaraton  Szamotuły 07.10.2018
14  XIV Międzynarodowy Kościański Półmaraton  Kościan 28.10.2018!

 

* Zastrzega się możliwość zmiany w kolejnych latach wykazu biegów poprzez stałą kontrolę stopnia realizacji warunków regulaminowych.

Organizator zobowiązany jest do przestrzegania powyższej listy wyznaczonych biegów.

 1. Uczestnictwo:

a) Uczestnicy GPW muszą posiadać polskie obywatelstwo i ukończony 18 rok życia.

b) Osoby zdyskwalifikowane za doping będące w trakcie karencji nie będą klasyfikowane w GPW.

 1. Zasady kwalifikacji biegów do cyklu Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie:

Organizator na podstawie czasów uzyskanych przez zawodników  w poszczególnych biegach zaliczanych do cyklu GPW w Półmaratonie sporządza ww. klasyfikacje GPW, które zamieszcza na stronie internetowej cyklu GPW.

W przypadku uzyskania jednakowego czasu ogólnego przez zawodników  o kolejności w ww. klasyfikacji będzie decydował najlepszy czas uzyskany  we wszystkich biegach zaliczanych do cyklu GPW.

W zakresie związanym z realizacją GPW w Półmaratonie, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,  a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, organizator i lokalni organizatorzy odbierają stosowne oświadczenia o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, od osób, których dotyczą  te dane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych [Dz. U. z 2016 r. poz. 922].

Warunkiem udziału w klasyfikacji generalnej GPW jest ukończenie co najmniej 7 półmaratonów.

a) Prowadzona będzie klasyfikacja Korony Biegów Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie.

Warunki zdobycia poszczególnych Koron (medali):

 • Korona Brązowa – ukończenie 10 półmaratonów  w jednym roku kalendarzowym,
 • Korona Srebrna – zdobycie 3 Koron Brązowych w ciągu 5 lat,
 • Korona Złota – zdobycie 3 Koron Srebrnych w ciągu 15 lat.

Zdobywcy Korony otrzymują okolicznościowy medal (Koronę).

Zdobywając kolejne Korony zawodnik otrzymuje tylko Koronę wyższej rangi. W całym cyklu (15 lat) można otrzymać tylko raz Koronę: Brązową, Srebrną  i Złotą.

W poszczególnych latach, wypełniając warunki do uzyskania kolejnej Korony, zawodnik otrzymuje potwierdzający certyfikat.

 1. Nagrody:

a) Na zakończenie rywalizacji w danym roku kalendarzowym odbywać się będzie Uroczysta Gala Podsumowująca Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie, na której zostaną wręczone puchary i dyplomy oraz nagrody dla najlepszych zawodniczek i zawodników.

b) Współorganizatorem ww. gali będzie Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

c) Dla najlepszych zawodniczek i zawodników cyklu GPW w Półmaratonie w kategorii OPEN zostaną wręczone puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego i turystycznego lub bonów/kart podarunkowych wyasygnowanych przez sklepy z branży sportowej i turystycznej o wartości brutto:

I miejsce – 700,00 zł
II miejsce – 600,00 zł
III miejsce – 500,00 zł
IV miejsce – 400,00 zł
V miejsce – 300,00 zł
VI miejsce – 200,00 zł

 1. Dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników cyklu GPW w Półmaratonie w poszczególnych kategoriach wiekowych (K/M18, K/M30, K/M40, K/M50, K/M60, K/M70+) zostaną wręczone puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego i turystycznego lub bonów/kart podarunkowych wyasygnowanych przez sklepy z branży sportowej i turystycznej o wartości brutto:

I miejsce – 200,00 zł
II miejsce – 150,00 zł
III miejsce – 100,00 zł

** Zastrzega się, że zawodniczki i zawodnicy cyklu GPW w Półmaratonie nagrodzeni w kategorii OPEN nie otrzymają nagrody rzeczowej  w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 1. Nagrody specjalne:

Nagrodę specjalną stanowi pakiet darmowego startu w kolejnej edycji Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie we wszystkich biegach zaliczanych do cyklu GPW.

Nagrodę specjalną otrzymają 3 osoby wyłonione w specjalnym konkursie/losowaniu.

a) Nagroda specjalna będzie przekazana podczas Uroczystej Gali Podsumowującej Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie.

b) Nagrodę specjalną będą mogli otrzymać zwycięzcy wyłonieni w specjalnym konkursie/losowaniu w trakcie ww. gali.

c) W ww. konkursie/losowaniu będą mogły uczestniczyć tylko osoby obecne na ww. gali, które ukończyły cykl GPW (7 biegów).

d) Laureaci konkursu/losowania będą mogli zrealizować nagrodę specjalną po wypełnieniu poniższych warunków:

 • dokonanie, wymaganego regulaminem biegu, zgłoszenia elektronicznego,
 • wysłanie lokalnemu organizatorowi w ciągu miesiąca od uruchomienia zapisów do biegu stosownej informacji/potwierdzenia/deklaracji udziału w biegu.

e) Informacja o laureatach konkursu/losowania będzie udostępniona lokalnym organizatorom.

f) Nagroda specjalna jest imienna i nie może być odstąpiona w całości lub w części innym uczestnikom biegów.

 1. Uwagi końcowe:

a) Zaproszenie na Uroczystą Galę Podsumowującą Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie na dany rok kalendarzowy dotyczy osób, które ukończyły  cykl Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie w danym roku kalendarzowym  (co najmniej 7 biegów).

Zaproszenie będzie skierowane do ww. osób poprzez główną stronę internetową cyklu GPW.

Przewidywany termin ww. gali: koniec listopada.

b) Nagrody zostaną wręczone podczas ww. gali.

W przypadku nieobecności osoby nagrodzonej podczas ww. gali wyróżnienie może odebrać osoba przez nią upoważniona lub organizator przekaże wyróżnienie osobie nagrodzonej w innym terminie do 15 grudnia danego roku.

c) Lista osób nagrodzonych zostanie zaprezentowana na stronie internetowej cyklu GPW przed ww. galą.

 1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Projekt finansowany przez