Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie

PATRONAT:

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Regulamin

DLA UCZESTNIKÓW  GRAND PRIX WIELKOPOLSKI W PÓŁMARATONIE

(wyciąg z regulaminu ogólnego)

 

 1. Cel:

Organizacja Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie [dalej: GPW  w Półmaratonie, GPW] ma na celu „zdrowe” propagowanie biegów jako najprostszej formy ruchu dla osób w różnym wieku, mobilizującej  do systematycznej aktywności fizycznej. Poprzez ujęcie najważniejszych imprez biegowych regionu w jeden cykl zakłada się poprawę jakości, tworząc wielkopolską prestiżową markę, integrującą środowisko biegowe.

Celem nadrzędnym organizacji GPW nie jest współorganizacja poszczególnych biegów, a rozwój platformy uatrakcyjniającej podejmowaną aktywność fizyczną,  jak również podniesienie rangi imprez biegowych znajdujących się w cyklu GPW.

 1. Finansowanie:

Zadanie publiczne jest realizowane ze środków finansowych pochodzących  z budżetu Województwa Wielkopolskiego w tym Uroczystą Galę, medale oraz nagrody rzeczowe.

 1. Miejsca i terminy realizacji biegów:

Do Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie zostanie zaliczonych 14 biegów półmaratońskich*, posiadających jeden z atestów: AIMS, IAAF lub PZLAi odbywających się na terenie województwa wielkopolskiego, z których 7 będzie zaliczonych do klasyfikacji generalnej.

Wykaz biegów zaliczanych do cyklu GPW w Półmaratonie:

Lp.Nazwa bieguMiejscowośćPropozycja daty
V Ostrowski ICE MAT Półmaraton Ostrów Wielkopolski18.03.2018
XX Półmaraton Ostrzeszowski Ostrzeszów08.04.2018
11. PKO Poznań Półmaraton Poznań15.04.2018
XXVII Bieg im. Jana KilińskiegoMogilno /Trzemeszno03.05.2018
VII Bieg LwaTarnowo Podgórne03.06.2018
6XII Hunters Grodziski Półmaraton „SŁOWAKA” Grodzisk Wielkopolski10.06.2018
VII Mróz Śrem Półmaraton Śrem17.06.2018
8XXIX Bieg Jagiełły TIP TOPOL Półmaraton Pobiedziska Pobiedziska08.07.2018
XXVIII Półmaraton Philipsa Piła02.09.2018
10 III Półmaraton Szpot Swarzędz Swarzędz09.09.2018
11 41 Bieg Lechitów Dziekanowice /Gniezno16.09.2018
12 XXXI Ogólnopolski Bieg ZbąskichZbąszyń23.09.2018
13 VIII Samsung Półmaraton Szamotuły07.10.2018
14 XIV Międzynarodowy Kościański Półmaraton Kościan28.10.2018!

 

* Zastrzega się możliwość zmiany w kolejnych latach wykazu biegów poprzez stałą kontrolę stopnia realizacji warunków regulaminowych.

Organizator zobowiązany jest do przestrzegania powyższej listy wyznaczonych biegów.

 1. Uczestnictwo:

a) Uczestnicy GPW muszą posiadać polskie obywatelstwo i ukończony 18 rok życia.

b) Osoby zdyskwalifikowane za doping będące w trakcie karencji nie będą klasyfikowane w GPW.

 1. Zasady kwalifikacji biegów do cyklu Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie:

Organizator na podstawie czasów uzyskanych przez zawodników  w poszczególnych biegach zaliczanych do cyklu GPW w Półmaratonie sporządza ww. klasyfikacje GPW, które zamieszcza na stronie internetowej cyklu GPW.

W przypadku uzyskania jednakowego czasu ogólnego przez zawodników  o kolejności w ww. klasyfikacji będzie decydował najlepszy czas uzyskany  we wszystkich biegach zaliczanych do cyklu GPW.

W zakresie związanym z realizacją GPW w Półmaratonie, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,  a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, organizator i lokalni organizatorzy odbierają stosowne oświadczenia o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, od osób, których dotyczą  te dane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych [Dz. U. z 2016 r. poz. 922].

Warunkiem udziału w klasyfikacji generalnej GPW jest ukończenie co najmniej 7 półmaratonów.

a) Prowadzona będzie klasyfikacja Korony Biegów Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie.

Warunki zdobycia poszczególnych Koron (medali):

 • Korona Brązowa – ukończenie 10 półmaratonów  w jednym roku kalendarzowym,
 • Korona Srebrna – zdobycie 3 Koron Brązowych w ciągu 5 lat,
 • Korona Złota – zdobycie 3 Koron Srebrnych w ciągu 15 lat.

Zdobywcy Korony otrzymują okolicznościowy medal (Koronę).

Zdobywając kolejne Korony zawodnik otrzymuje tylko Koronę wyższej rangi. W całym cyklu (15 lat) można otrzymać tylko raz Koronę: Brązową, Srebrną  i Złotą.

W poszczególnych latach, wypełniając warunki do uzyskania kolejnej Korony, zawodnik otrzymuje potwierdzający certyfikat.

 1. Nagrody:

a) Na zakończenie rywalizacji w danym roku kalendarzowym odbywać się będzie Uroczysta Gala Podsumowująca Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie, na której zostaną wręczone puchary i dyplomy oraz nagrody dla najlepszych zawodniczek i zawodników.

b) Współorganizatorem ww. gali będzie Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

c) Dla najlepszych zawodniczek i zawodników cyklu GPW w Półmaratonie w kategorii OPEN zostaną wręczone puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego i turystycznego lub bonów/kart podarunkowych wyasygnowanych przez sklepy z branży sportowej i turystycznej o wartości brutto:

I miejsce – 700,00 zł
II miejsce – 600,00 zł
III miejsce – 500,00 zł
IV miejsce – 400,00 zł
V miejsce – 300,00 zł
VI miejsce – 200,00 zł

 1. Dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników cyklu GPW w Półmaratonie w poszczególnych kategoriach wiekowych (K/M18, K/M30, K/M40, K/M50, K/M60, K/M70+) zostaną wręczone puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego i turystycznego lub bonów/kart podarunkowych wyasygnowanych przez sklepy z branży sportowej i turystycznej o wartości brutto:

I miejsce – 200,00 zł
II miejsce – 150,00 zł
III miejsce – 100,00 zł

** Zastrzega się, że zawodniczki i zawodnicy cyklu GPW w Półmaratonie nagrodzeni w kategorii OPEN nie otrzymają nagrody rzeczowej  w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 1. Nagrody specjalne:

Nagrodę specjalną stanowi pakiet darmowego startu w kolejnej edycji Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie we wszystkich biegach zaliczanych do cyklu GPW.

Nagrodę specjalną otrzymają 3 osoby wyłonione w specjalnym konkursie/losowaniu.

a) Nagroda specjalna będzie przekazana podczas Uroczystej Gali Podsumowującej Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie.

b) Nagrodę specjalną będą mogli otrzymać zwycięzcy wyłonieni w specjalnym konkursie/losowaniu w trakcie ww. gali.

c) W ww. konkursie/losowaniu będą mogły uczestniczyć tylko osoby obecne na ww. gali, które ukończyły cykl GPW (7 biegów).

d) Laureaci konkursu/losowania będą mogli zrealizować nagrodę specjalną po wypełnieniu poniższych warunków:

 • dokonanie, wymaganego regulaminem biegu, zgłoszenia elektronicznego,
 • wysłanie lokalnemu organizatorowi w ciągu miesiąca od uruchomienia zapisów do biegu stosownej informacji/potwierdzenia/deklaracji udziału w biegu.

e) Informacja o laureatach konkursu/losowania będzie udostępniona lokalnym organizatorom.

f) Nagroda specjalna jest imienna i nie może być odstąpiona w całości lub w części innym uczestnikom biegów.

 1. Uwagi końcowe:

a) Zaproszenie na Uroczystą Galę Podsumowującą Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie na dany rok kalendarzowy dotyczy osób, które ukończyły  cykl Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie w danym roku kalendarzowym  (co najmniej 7 biegów).

Zaproszenie będzie skierowane do ww. osób poprzez główną stronę internetową cyklu GPW.

Przewidywany termin ww. gali: koniec listopada.

b) Nagrody zostaną wręczone podczas ww. gali.

W przypadku nieobecności osoby nagrodzonej podczas ww. gali wyróżnienie może odebrać osoba przez nią upoważniona lub organizator przekaże wyróżnienie osobie nagrodzonej w innym terminie do 15 grudnia danego roku.

c) Lista osób nagrodzonych zostanie zaprezentowana na stronie internetowej cyklu GPW przed ww. galą.

 1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Projekt finansowany przez