REGULAMIN OGÓLNY

„VIII GRAND PRIX WIELKOPOLSKI W PÓŁMARATONIE 2017”

Patronat:
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO MAREK WOŹNIAK

1. Cel:

Organizacja VIII Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie ma na celu rozpropagowanie biegów wśród osób w każdym wieku oraz popularyzację biegania jako najprostszej formy ruchu. Zakładamy wzrost liczby osób systematycznie poddających się rekreacji ruchowej. Równie ważnym aspektem jest promocja zdrowia i zapobieganie patologiom społecznym. Celem jest też zainteresować szersze grono ludzi biegami masowymi. Organizacja GP w bieganiu  jest argumentem dla wszystkich biegaczy  do mobilizacji w systematycznym treningu. Celem jest kreowanie zdrowego stylu życia przez biegaczy poprzez bardzo mocne oddziaływanie na całe społeczeństwo jako wzory zdrowego stylu życia do naśladowania. Rozpropagowanie biegów wśród osób w każdym wieku, wskazanie nowej formy spędzenia aktywnie wolnego czasu oraz zainteresowanie szerszego grona ludzi półmaratonami w obrębie województwa Wielkopolskiego jako podstawowej formy ruchu.

2. Realizator:

Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”

3. Finansowanie:

PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA PODSTAWIE UMOWY Z DEPARTAMENTEM SPORTU I TURYSTYKI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO.

4. Miejsca i termin realizacji biegów zaliczanych do VIII GRAND PRIX WIELKOPOLSKI:

W skład Grand Prix Wielkopolski W Półmaratonie będzie wchodziło 15 biegów.

Lp.Nazwa biegu Miejsce Termin
1.10. PKO Poznań PółmaratonPoznań26.03.2017r.
2.IV Ostrowski ICE MAT PółmaratonOstrów Wielkopolski2.04.2017r.
3.XX Półmaraton OstrzeszowskiOstrzeszów23.04.2017r.
4.XXVI Bieg im. Jana KilińskiegoTrzemeszno3.05.2017r.
5.VI Bieg LwaTarnowo Podgórne21.05.2017r.
6.XXI Mistrzostwa Polski Weteranów w PółmaratonieMurowana Goślina4.06.2017r. 
7.XI Hunters  Grodziski Półmaraton „SŁOWAKA”Grodzisk Wielkopolski11.06.2017r.
8.VI Mróz Śrem PółmaratonŚrem 18.06.2017
9.XXVIII Bieg Jagiełły TIP TOPOL  Półmaraton PobiedziskaPobiedziska9.07.2017r.
10.XXVII Półmaraton PhilipsaPiła3.09.2017r.
11.2 Półmaraton Szpot SwarzędzSwarzędz10.09.2017r.
12.XXXX Bieg LechitówGniezno17.09.2017r.
13.XXX Ogólnopolski Bieg ZbąskichZbąszyń24.09.2017r.
14.VII Samsung Półmaraton – SzamotułySzamotuły8.10.2017r.
15.XIII Międzynarodowy Kościański PółmaratonKościan5.11.2017r.

Do VIII Grand Prix Wielkopolski zaliczone zostaną wyłącznie biegi posiadające atesty: AIMS, IAAF lub PZLA.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w kolejnym roku wykazu Półmaratonów zaliczanych do GP poprzez stałą kontrolę  jakości realizacji imprezy sportowej, tak aby Grand Prix obejmowało najlepsze Półmaratony w Województwie Wielkopolskim.

5. Uczestnictwo:

-Uczestnikami  Grand Prix są wszyscy uczestnicy 15 biegów posiadający polskie obywatelstwo.

– Osoby zdyskwalifikowane za doping na dowolnym biegu zaliczanym do GP zostaną skreślone z listy  i pozbawione praw  wynikających z udziału  w rywalizacji.

6. Zasady Klasyfikacji:

A) W Grand Prix Wielkopolski będą klasyfikowani zawodnicy i zawodniczki. Prowadzona będzie klasyfikacja w kategoria OPEN: kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacja w kategoriach wiekowych mężczyzn: M18, M30, M40, M50, M60, M70+ i kobiet K18, K30, K40, K50, K60, K70+.

Realizator na podstawie uzyskanych czasów w poszczególnych biegach będzie sporządzał ranking Grand Prix. Ranking będzie zamieszczany na stronie internetowej   www.grandprix-wielkopolski.pl

Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie minimum 7 biegów. Do klasyfikacji liczonych będzie 7 najlepszych czasów ze wszystkich 15 biegów.

W przypadku uzyskania jednakowego czasu ogólnego o kolejności decyduje najlepszy czas z pośród wszystkich  edycji biegów.

B) Prowadzona będzie również klasyfikacja KORONY PÓŁMARATONÓW WIELKOPOLSKI 

Warunki  zdobycia poszczególnych KORON (medali)

  1. Korona  Brązowa –            ukończenie 10 biegów w ciągu jednego roku kalendarzowego
  2. Korona Srebrna –               zdobycie 3 Koron Brązowych w ciągu 5 lat.
  3. Korona  Złota –                 zdobycie 3 Koron Srebrnych   w ciągu 15 lat.

Zdobywcy Korony Półmaratonów otrzymują okolicznościowy medal- „Koronę”.  Po spełnieniu warunków,  zdobywając kolejne Korony otrzymuje się tylko Koronę wyższej rangi. Pomiędzy latami zdobywcy Korony otrzymują certyfikat. W całym cyklu  (wszystkich edycjach), można otrzymać tylko raz Koronę brązowa, raz Koronę Srebrną i raz Koronę Złotą  

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ilości biegów zaliczanych do GP oraz do Korony Półmaratonów w kolejnym roku.

Klasyfikacja z dotychczasowych edycji dostępna jest na stronach  www.grandprix-wielkopolski.pl

 

7. Nagrody:

Na zakończenie rywalizacji     odbędzie się uroczysta  Gala podsumowania  VIII Grand  Prix Wielkopolski w Półmaratonie  25.11.2017r. – Poznań, na której zostaną wręczone puchary i dyplomy dla najlepszych  zawodniczek i zawodników w kategorii OPEN oraz nagrody w postaci sprzętu sportowego o wartości:
I    miejsce –   700zł
II  miejsce –   600 zł
III miejsce –   500 zł
IV miejsce –   400 zł
V  miejsce –    300 zł
VI miejsce –    200 zł

W kategoriach wiekowych (M18, M30, M40, M50, M60, M70+, K18, K30, K40, K50, K60, K70+) dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników puchary dyplomy oraz nagrody w postaci drobnego sprzętu sportowego o wartości:

I miejsce –     200zł
II miejsce –     150zł
III miejsce –    100zł

Podczas Gali zostaną wręczone dla zdobywców korony brązowe i srebrne oraz certyfikaty zgodnie  z regulaminem ogólnym.
Organizator zastrzega możliwość stworzenia dodatkowych kategorii wśród biegaczy w zależności od pozyskanych środków.
Przyjmuje się zasadę, że nagrody rzeczowe dla najlepszych sportowców nie mogą się dublować. W przypadku nie sklasyfikowania we wszystkich kategoriach wiekowych nagrody zostaną przyznane proporcjonalnie  kolejnym osobom w „pełnych” kategoriach poczynając od kategorii najmłodszej kobiet a następnie mężczyzn w wysokości najniższej nagrody przyznanej jako ostatnia.

 

8. Uwagi końcowe:

Nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas Podsumowania GP. W przypadku braku osoby nagradzanej nagrodę może odebrać inna upoważniona osoba lub organizator może przekazać nagrody regulaminowe: puchary, dyplomy, medale-korony, certyfikaty  w innym terminie jednak nie później niż do 15 grudnia. Lista osób nagrodzonych pokazana zostanie na stronie internetowej  www.grandprix-wielkopolski.pl   przed Uroczystą Galą. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do realizatora projektu.

Realizator
Biuro
SZS „WIELKOPOLSKA”

Patronat
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO MAREK WOŹNIAK

Projekt finansowany przez