KORONA PÓŁMARATONÓW WIELKOPOLSKI:

1.  Korona  Brązowa – ukończenie 10 biegów w ciągu jednego roku kalendarzowego.
2.  Korona Srebrna – zdobycie 3 Koron Brązowych w ciągu 5 lat.
3.  Korona  Złota – zdobycie 3 Koron Srebrnych   w ciągu 15 lat.
* Nie uwzględniając lat 2020 – 2021, w których GPW się nie odbyło.

Sposób przydzielania medali i certyfikatów:

I Korona Srebrna:

Pierwsza Korona Brązowa -> medal brązowy + certyfikat Korony Brązowej.
Druga Korona Brązowa -> certyfikat Korony Brązowej.
Trzecia Korona Brązowa -> medal srebrny + certyfikat Korony Srebrnej.

II Korona Srebrna:

Pierwsza Korona Brązowa -> certyfikat Korony Brązowej.
Druga Korona Brązowa -> certyfikat Korony Brązowej.
Trzecia Korona Brązowa -> certyfikat Korony Srebrnej.

Korona Złota:

Pierwsza Korona Brązowa -> certyfikat Korony Brązowej.
Druga Korona Brązowa -> certyfikat Korony Brązowej.
Trzecia Korona Brązowa -> medal złoty + certyfikat Korony Złotej.

Zdobywcy Korony Półmaratonów ›

(plik XLSX, zakładka „Zdobywcy koron”)

Projekt finansowany przez